Login Site Map Recommend this page to a friend Print this article

ERP

Ibis ERP - система за управление на бизнеса

  • лесна за внедряване
  • интуитивна за потребителите
  • ефективна за мениджърите
  • полезна за фирмата

Ibis ERP е система за управление на работни процеси, подходяща за основните дейности в производствените и търговските фирми - Счетоводство, Производство, Доставки и логистика, Човешки ресурси, Взаимоотношения с клиенти и Отчети. Архитектурата на Ibis ERP позволява тя да бъде настройвана и разширявана според конкретните нужди на всяка фирма.


ERP системите увеличават ефективността до 50%

Съзнателната работа с информацията във фирмата позволява увеличването на дейности, които носят положителен резултат върху основната дейност на фирмата, а именно това са дейностите, за които вашите клиенти плащат.Ibis ERP

ERP системата намалява грешките от човешкия фактор

Когато бизнес процесите са подпомогнати от правилното информационнно облужване и своевременна обработка на наличната информация, възможностите за грешки намаляват значително.Ibis ERP

Ibis ERP дава пълна отчетност

Реализирането на дейността на фирмата по предварително определени стандартни процеси, подкрепени от единна информационна палтформа увеличават прозрачността на дейностите във фирмата.Ibis ERP