Login Site Map Recommend this page to a friend Print this article

ERP

Държавен вестник в интернет

Държавен вестник е сред най-често използваните официални канали за информиране на гражданите на Република България за настъпили законодателни и административни промени. Той е често използван от специалисти по счетоводство и право, за да поддържат своята информираност за случващото се в законодателен план у нас.

История на ДВ

От 2008 година публикуването на Държавен вестник в интернет у нас е факт. Така се осигури доста по-широкия достъп на обществото до официалния информационен орган на републиката, като им позволи да поддържат актуална и полезна информация за законови, административни и други промени. Днес все по-голям брой хора се интересуват от изданието, като това често за и млади перспективни специалисти, които желаят да са в крак с последните промени, наложени от държавните институции и ведомства.

Иначе държавен вестник е създаден още през 19 век по времето на първия български княз от третата българска държава – Александър и съвсем скоро след освобождението ни от турско робство. Макар и с няколко промени през годините той се е запазил като важен източник на информация за гражданите.

Съдържание на ДВ

В Държавен вестник са включени два раздела, условно наречени официален и неофициален. Те се различават по съдържанието, което се помества в тях. Докато в официалния раздел място намират най-значимите решения и съобщения на държавните инстанции от най-високо ниво – Министерски съвет, Президент, Народно събрание, то в неофициалния раздел информацията не е от толкова строг държавнически характер и включва най-различна информация от общини, съдилища и други ведомства и държавни организации.

ДВ онлайн

На страниците на официалния сайт на Държавен вестник всеки може да свали безплатно произволно избран брой на ДВ и да го разгледа на своя компютър. Струва си да кажем обаче, че при разминаване в електронното и печатното издание, по-висока степен на важност има печатното. Друга разлика между двете е, че от февруари 2012 година в електронното издание не се публикуват съобщения за открити обществени поръчки, което до голяма степен ощетява гражданите, които не са абонирани за печатното издание.