Login Site Map Recommend this page to a friend Print this article

ERP

Ползи от внедряването на iBIS ERP

Ползи за мениджмънта на фирмата

С помощтта на IBIS Solutions® ERP мениджмънта на фирмата има достъп до реална и актулана информация за текущото състояние на фирмата - приходи, разходи, складови наличности, запитвания на клиенти както и състоянието на клиентска база.

Ползи за фирмата

С помощтта на IBIS Solutions® ERP фирмата придобива една относителна независимост от отделният индивид, като се повишава производителността посредством премахването на дейностите неносещи пряка полза за дейността на фирмата.

С помощтта на IBIS Solutions® ERP фирмата има възможността да получи единно информационнно обслужване и да намали значително разходите за IT обслужване на своят бизнес.

Ползи за служителите на фирмата

С помощтта на IBIS Solutions® ERP служителите разполагат с необходимата им информация за бързото и своевременно реализиране на тяхната оперативна дейност по обслужване на клиенти, доставчици и колеги.