Login Site Map Recommend this page to a friend Print this article

ERP

Реинжинеринг
В рамките на импламентацията на IBIS Solutons® ERP процесите на работа във вашата фирма биват оптимизирани спрямо новите дадености на информационнно осигуряване. Това води до повишаване на ефективността на служителите и поризводителността на фирмата като цяло.